winner combo

Historia i cel

„Kawiarnia” – tak potocznie nazywane jest to miejsce – została założona i zaprojektowana przez proboszcza parafii ks. Eugeniusza Burzyka. Jej otwarcie odbyło się w niedzielę 21 stycznia 2018 roku. Od początku miejsce to nie miało charakteru komercyjnego; jego celem nie był dochód, ale przedłużenie Eucharystii; przeniesienie atmosfery niedzielnej Mszy Świętej na wzajemnie relacje i międzyosobowe kontakty. To także okazja dla parafian, którzy pragną się spotkać po niedzielnej Eucharystii, okazując sobie życzliwość, a tym samym budując i umacniając wspólnotę. W miejscu tym spotyka się często młodzież oazowa, Oaza Dzieci Bożych, lektorzy, ministranci, młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, a także działające w parafii grupy formacyjne.

Kawiarnia
black.jpg