winner combo

Skąd nazwa

Nasza parafia leży przy granicy ze Śląskiem i archidiecezją katowicką. Tradycje śląskie obecne są także dzięki kopalni, w której pracowało i nadal pracuje wielu parafian. W parafiach Górnego Śląska plebania nazywana jest farą, a proboszcz farorzem, o czym przypominają czasem pochodzący ze Śląska parafianie, a także młodzież, która w szkołach ponadpodstawowych ma kontakt z młodzieżą śląską. To właśnie członkowie Grupy Zadań Specjalnych zaproponowali nawiązanie do tego śląskiego nazewnictwa. Druga część nazwy pochodzi od naszego – zbudowanego z cegły – kościoła, a także od ceglanych elementów znajdujących się w jego wnętrzu. Także w naszej „kawiarni” jest ceglana ściana, w surowym stanie, sprzed prawie 40 lat – z czasów budowy kościoła. Są również elementy cegły dekoracyjnej na przeciwległej ścianie, co stanowi połączenie przeszłości z teraźniejszością. Cegła produkowana jest w cegielni, stąd nazwa „Farska Cegielnia”.

Farorz
kawa